Zeus Mağarası

zeus magarasiDilek yarımadasında milli parkın giriş kapısının sol tarafında 200 m içeride bulunan mağaranın girişine, 20 m kadar kaygan taşlı patikadan ulaşılır.

Küçük bir obruk ve yer altı su kaynağının kalker formasyonunu eritmesi sonucunda oluşan ve havuz şeklindeki tabanı ile etkileyici bir görünüme sahip olan bir mağaradır.

Yaklaşık olarak derinliği 10-15 m, genişliği 10-13 m ve uzunluğu ise 20 m civarındadır. Mavi–yeşil renkli su, dağdan gelen tatlı suyun ve denizden gelen tuzlu suyun karışımı ile yavan bir maden suyu haline dönüşmüştür.

Özellikle turizm sezonunda, gerek yöre halkı gerekse buraya gelen turistler tarafından ziyaret zeusmagarasi2edilmekte, kutsal olduğuna inanıldığı için de mağaranın etrafındaki çalılara bezler bağlanarak dilek tutulmaktadır.

Mağaranın içindeki büyük kayanın dibinden çıkarılan çamur da, güzellik çamuru olarak buraya gelen bayan ziyaretçiler tarafından yüzlere sürülmektedir.

Ayrıca suyun temiz olması ve alttan gideğeninin bulunması, kışın yöredeki gençlerin yazın ise turistlerin burada gönül rahatlığıyla yüzmelerine yardımcı olan bir diğer çekici unsurdur.

Efsaneye göreyse Mitolojide Göktanrısı Zeus, kardesi Poseidon’u kızdırdığında elindeki üçlü yabasını kaldırarak dalgaları kabartıp, denizi altüst eden Poseidon’un gazabından kaçıp sakinleşmesini beklemek için bu mağaraya sığınır. Dinlenir ve yıkanırdı.