Priene

prienne2Söke’nin 12 km güneybatısında Dilek dağının eteğinde, Güllübahçe köyünün yakınlarında kalıntıları bulunan bu antik kent, M.Ö. 12. yüzyılda iyonların bir liman olarak kurdukları 12 kentten birisiydi.

Bizans döneminde piskoposluk merkezi idi. Geometrik plana sahip olan bu kentin merkezinde; Demeter tapınağı, Athena Polias tapınağı, İssiz ve Zeus tapınakları, Agora ile açık tiyatrosu yanında gymnasion, surlar, su kemeri ve Bizanslılardan kalma piskoposluk kilisesi bulunmaktadır. İki limanı da Büyük Menderes nehrinin getirdiği alüvyonlarla, denizden 9 km içeride kalan bu kent, dönemin parlak şehirlerinden birisiydi.

M.Ö. 494 yılında İyon birliği ile Persler arasında yapılan Lade deniz savaşına Prieneliler de 12 gemiyle katılmıştır. Savaş sonunda iyon donanması yenilgiye uğrayınca Milet ve Apollon gibi Priene kenti de yakılıp yıkılmış ve M.Ö. 350 yıllarına doğru yeniden bugünkü yerinde inşa edilmiştir.

Milet’li ünlü şehir mimarı Hippodamus’un kendi adıyla anılan Hippodamus planına göre yeniden yapılan bu kent, arkeolojide Helenistik çağın en güzel kentlerinden biri olarak bilinir. Kentin Naucloshos adıyla bir limanı olduğu bilinmekteyse de bu limanın yeri tespit edilememiştir. Burada ünlü Athena tapınağı bulunmaktadır. Rivayete göre M.Ö. 334 yılında Büyük İskender bu tapınağı ziyaret etmiş ve bu şehirde dinlenmiştir.

pirennepriene3