Panionion

panionionBu Antik yerleşme, Kuşadası’na bağlı Davutlar beldesi sınırları içinde, Davutlar-Güzelçamlı yolu kenarında ve yoldan birkaç yüz metre içeride yer alır.

İçlerinde İzmir kentinin de bulunduğu 12 İyon kenti, Panionion olarak adlandırılan politik amaçlı bir birlik kurmuşlardı. Bu birlik Mykale (dilek) dağının eteğindeki Güzelçamlı yöresinde Posidon Helikonios’a atfedilen kutsal bir yerde toplanıyorlardı.

1957-1958 yıllarında yörede yapılan kazılar sırasında, M.Ö 6. yüzyıl sonuna ait olduğu ispatlanan bir yapı ortaya çıkarılmıştır. Bu yapı, kayanın dış yüzeyine oyulmuş 11 basamaklı bir tiyatro şeklinde inşa edilmiş ve iyon kent delegelerinin toplantı yerleri olarak kullanılmıştır.

Panionion, ilk günden itibaren, İyon kentlerinin gelişmesini sağlayan merkezi örgüt olarak oluşturulmuştur. Bu birlik sayesinde İyonlar yalnız dünya tarihinde en parlak kültürlerden birini meydana getirmekle kalmamış, aynı zamanda politik birleşmeyi de sağlayarak, yerleşme ve etki alanlarını genişletmişlerdir.

İyon kentlerinin en parlak dönemi M.Ö. VII. yüzyılın ikinci yarısında kolonilerin kurulmasından sonra başlanmış ve 600-545 yıllarında altın çağlarına ulaşmışlardır. Bu dönemde İyonya’nın siyasal ve bilim merkezi Panionion’dur. Ancak bu dönemin akabinde Perslerin saldırılarına maruz kalan iyon kentleri, yakılıp yıkılmış ve bir daha eski güçlerine kavuşamamışlardır. Roma döneminde İyonya Asya eyaleti içine almış ve bu dönem boyunca da iyon kentleri parlak günler yaşamışlardır.

Tarihin babası olarak bilinen Herodot, bu yöre için şu sözleri söylemiştir; Güneşle denizin, tarihle doğanın birleştiği, yeryüzünün üstünün, gökyüzünün altının en güzel yeri: Panionion (Güzelçamlı).