Lade Adası

lade adasiBu ada, M.Ö. 494 yılında İyon birliği ile Persler arasında yapılan ve İyonların büyük bir yenilgi aldığı, gemilerinin ve şehirlerinin yakılıp yıkıldığı ünlü Lade deniz savaşının yapıldığı adadır.

Tarihte Lade Deniz Muharebesi olarak geçen bu savaş Midilli Adası’nın da katıldığı İyon kent devletleri ittifakı ile I. Darius’un Akamenid imparatorluğu arasında yapılmış ve Pers donanmasının açık zaferiyle İyon Ayaklanması’nı kesin biçimde sona erdirmiştir.

Önceden deniz içinde bir ada olan bu doğal mekân, Büyük Menderes’in getirdiği alüvyonlarla denizin dolması neticesinde günümüzde ada olmaktan çıkıp, alüvyonlar içinde kalan bir tepe görünümündedir.

Bu ada, Milet antik kentinin hemen önünde yer almaktadır. Tarihte Milet kentinin savunmasında bu adadan oldukça sıklıkla yararlanıldığı dolayısıyla bu adanın, Milet kentinin dahil olduğu herdeniz savaşında stratejik konumu nedeniyle önem taşıdığı bilinmektedir.