Fındık Kale

findik kaleSamsun Dağları’nın kuzeyinde yer alan Fındık Kale; Karaova, Davutlar ovası ve Kuşadası körfezine tamamıyla hakim bir noktada ve yaklaşık 600-700 m yükseklikte, kayalık bir arazi üzerine kurulmuştur.

Kayalık arazi ile bütünlük sağlayan kalenin duvarlarını uzaktan seçmek zordur. Bizans döneminde önem kazanan kale konum itibarıyla bakıldığında çok daha önceleri yapılmış veya kullanılmış olabileceği kanaatini uyandırmaktadır. Ancak mevcut durumun yapı tekniği Bizans İmparatorluğu’nun Anadolu’da savunmaya yönelik imar çabalarını artırdığı dönemi hatırlatmaktadır.

Kale, arazinin şekline göre biçimlenen düzensiz bir plana sahiptir. Kale, batı ve kuzey tarafında teraslarla aşağıya doğru inerek 100-150 m’lik uçurumlara ulaşır. Fındık Kale surlarında siper yatağı uçurumları derin olduğu yerlerde surlara ihtiyaç duyulmamıştır. Diğer taraflarda ise kalınlığı 80 cm’den 400 cm’ye kadar ulaşan surlar görülür. Kalenin ana girişine güney doğu tarafından kayalık patika ile ulaşılmaktadır.

Kale içinde çok belirgin bir yapılaşma tespit etmek mümkün değildir. Çok miktarda rastlanan tuğla kırığı ve temel izleri kale içinde yapıların varlığını ortaya koymaktadır. Fındıklı Kale Davutlar’ın güneyinde ve yaklaşık 5-6 km uzakta yamaçta yer alır. 1,5 saatlik bir yürüyüşle zengin orman örtüsü ve doğal güzellikler içinde kaleye ulaşılabilir. Yarım saatlik araç yolculuğu ile kale yakınlarına varılabilir.