Dilek Tepe

dilek tepeEski adı Mykale olan bu tepe, 1,237 m yüksekliğe sahiptir. Denizden itibaren oldukça dik (yaklaşık %50) bir eğimle 1,237 m yüksekliğe ulaşılması, bu tepeye ayrı bir heybet ve görünüm kazandırmıştır.

Gerçektende, Dilek tepe bir taraftan (güneyde) Büyük Menderes deltasının ve Bafa gölünün eşsiz manzarası, bir taraftan (kuzeybatıda) Ege denizi ve adaların ufukla birleşen görüntüsü, bir taraftan da (kuzeydoğuda) Güzelçamlı ve Davutlar sahillerinin muhteşem manzarasını görme imkânını sunmaktadır.

Milli Park adınıda yarımadada yer alan ve en yüksek tepe olan Dilek Tepe’den alır.