Coğrafi Konumu

alan2Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, Ege Bölgesi’nde, Aydın ili sınırları içerisinde yer almaktadır.

Yarımadanın kuzey, güney ve batı yönleri Ege Denizi ile çevrelenmiştir. Kuzeybatı ucunda Sisam Adası bulunmaktadır.

Milli Park, Dilek Yarımadası ve Menderes Deltası olmak üzere iki farklı coğrafik oluşumu içinde barındıran, zengin, doğal, kültürel ve arkeolojik kaynakları ile türünün tek örneği olma özelliğine sahiptir.

Milli park sınırlarını daha ayrıntılı olarak; doğu ve kuzeydoğu yönünde Güzelçamlı yerleşmesini dışarıda bırakacak şekilde, Panionion antik kentinin bir kısmını ve Zeus mağarasını da içine alan Milli Park sınırı, ormanlar arasında vadiler hattını ve sırt çizgisini takip ederek güney yönünde Tuzburgazı köyünün batısından geçerek Söke-Yenihisar karayolunu takip etmektedir. Bu karayolu, Batıköy’e kadar Menderes Deltası’nın doğu yönündeki Milli Park sınırını oluşturmaktadır.

İkiyemiş ve Çelebi tepenin güneyinden Karakol tepeye devam eden Milli Park sınırı tekrar doğuya dönerek tepe sınırlarını takip etmektedir. Fener tepe ve Zeytinli tepelerini içine alarak güneye inen Milli Park Kabahayıt tepeyi dışarıda bırakacak şekilde devam edip alan1Taşburun balıkçı barınağının bitiminde son bulmaktadır.

Milli park alanının Dilek Yarımadası bölümünün kuzeydoğusunda Güzelçamlı, güney doğusunda Tuzburgazı yerleşmeleri bulunmaktadır.

Milli Parkın Menderes Deltası bölümünün doğusunda da Batıköy, Balat ve Akköy yerleşmeleri yer almaktadır. Milli Park sınırları içinde kalan tek yerleşim olan Doğanbey köyü, yarımada ile deltanın birleştiği kesimdedir.

Dilek Yarımadası 1966 yılında Milli Park ilan edilmiştir. 1994 yılında ise Menderes Deltası’nın Milli Park alanına dahil edilmesiyle ülkemiz çok önemli bir Milli Park alanı kazanmıştır.

Mill Park’ın toplam alanı 27.675 ha’dır. Bu alanın 10.985 hektarı Dilek Yarımadası’na 16.690 hektarı ise Menderes Deltası’na aittir.

Milli Park adını yarımadada yer alan ve en yüksek tepe olan (1.237m) Dilek Tepe’den alır.

Milli Parka İzmir-Söke-Milas-Muğla devlet karayolu ile ulaşılmaktadır.

Milli Parkın yakın merkezlere olan uzaklıkları ise aşağıdaki gibidir.

1. Söke 16km.

2. Kuşadası 24km.

3. Selçuk 41km.

4. Aydın 87km.

5. Çeşme 138km.

6. İzmir 174km.