Bilimsel Amaçlı Yürüyüş

bilimsel-yuruyusDilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’nın sahip olduğu gerek fauna gerek flora ve gerekse jeolojik ve jeomorfolojik üniteler hususunda, bilimsel araştırma yapmak isteyen kişiler, yine Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Kuşadası Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliği’nden yazılı izin almak ve hangi kurum için çalıştığını resmi belgeyle bildirmek suretiyle bilimsel araştırma ve inceleme yapabilirler.